جوابک - شیوه متفاوت آموزش کارآفرینی

 • پرسش ها : 606
 • جوابک ها : 606
 • نظرات : 7
 • کاربران : 24
 • امتیازات : 1668

آخرین جوابک ها

شاید این جوابک ها برای شما جالب باشد

جوابک های پر امتیاز و برتر

 • 13مرداد
 • 2امتیاز
 • 2554

معنی اشتغال چیست؟

در اقتصاد اشتغال به چه معنی است و چه فرقی بین اشتغال کامل و ناقص وجود داره؟

علی میرکمالی کارآفرینی
 • 19مرداد
 • 3امتیاز
 • 797

جمعیت شاغل یعنی چی؟

معنی جمعیت شاغل چیه و به چه گروهی گفته میشه؟

علی میرکمالی کارآفرینی
 • 19مرداد
 • 1امتیاز
 • 730

طرح "کاراد"چی هست؟

طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور یا اختصارا"کاراد" با چه هدفی ایجاد شده؟

علی میرکمالی کارآفرینی