چطور از زنی که کتابش36بار رد شد الگو بگیریم؟

  • پرسش ها : 501
  • جوابک ها : 501
  • نظرات : 9
  • کاربران : 20
  • امتیازات : 1196
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/11/01 بازدید : 117

چطور از زنی که کتابش36بار رد شد الگو بگیریم؟

معصومه نخعی معصومه نخعی پرسیده است :

چطور از زنی که کتابش36بار رد شد الگو بگیریم؟

صدای جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :

ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید