چطور باید تقدیر رو اراده کرد؟

  • پرسش ها : 117
  • جوابک ها : 117
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 281
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/11/01 بازدید : 18

چطور باید تقدیر رو اراده کرد؟

مهزاد فرشچی مهزاد فرشچی پرسیده است :

چطور باید تقدیر رو اراده کرد؟

صدای جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :

ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید