مخاطره دوم در تصمیم گیری کارآفرینی چیست؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 7
  • کاربران : 23
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/12/22 بازدید : 147

مخاطره دوم در تصمیم گیری کارآفرینی چیست؟

معصومه نخعی معصومه نخعی پرسیده است :

مخاطره دوم در تصمیم گیری کارآفرینی چیست؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید