مزیت هویت حرفه ای مستقل کارآفرین به چه معنی است؟

  • پرسش ها : 294
  • جوابک ها : 294
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 303
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/12/23 بازدید : 13

مزیت هویت حرفه ای مستقل کارآفرین به چه معنی است؟

حمید پژم حمید پژم پرسیده است :

مزیت هویت حرفه ای مستقل کارآفرین به چه معنی است؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید