مزیت استقلال و ابتکار عمل کارآفرین به چه معنی است؟

  • پرسش ها : 501
  • جوابک ها : 501
  • نظرات : 9
  • کاربران : 20
  • امتیازات : 1196
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/12/23 بازدید : 87

مزیت استقلال و ابتکار عمل کارآفرین به چه معنی است؟

سروش افرادیان سروش افرادیان پرسیده است :

مزیت استقلال و ابتکار عمل کارآفرین به چه معنی است؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید