رقابت چگونه موجب بهبود زندگی مصرف کنندگان می شود؟

  • پرسش ها : 318
  • جوابک ها : 318
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 409
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/01/28 بازدید : 14

رقابت چگونه موجب بهبود زندگی مصرف کنندگان می شود؟

مهدی سلمانی مهدی سلمانی پرسیده است :

رقابت چگونه موجب بهبود زندگی مصرف کنندگان می شود؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید