چگونه توانایی درتوجه به گوینده را درخود محک بزنیم؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 7
  • کاربران : 23
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/03/20 بازدید : 123

چگونه توانایی درتوجه به گوینده را درخود محک بزنیم؟

محمد  مسعودیان محمد مسعودیان پرسیده است :

چگونه توانایی درتوجه به گوینده را درخود محک بزنیم؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید