چگونه توانایی در ارائه پاسخ را درخود محک بزنیم؟

  • پرسش ها : 530
  • جوابک ها : 530
  • نظرات : 6
  • کاربران : 22
  • امتیازات : 1322
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/03/20 بازدید : 46

چگونه توانایی در ارائه پاسخ را درخود محک بزنیم؟

معصومه نخعی معصومه نخعی پرسیده است :

چگونه توانایی در ارائه پاسخ را درخود محک بزنیم؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید