اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

  • پرسش ها : 501
  • جوابک ها : 501
  • نظرات : 9
  • کاربران : 20
  • امتیازات : 1196
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/03/20 بازدید : 14

اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

مهزاد فرشچی مهزاد فرشچی پرسیده است :

اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید