اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 7
  • کاربران : 23
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/03/20 بازدید : 121

اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

مهزاد فرشچی مهزاد فرشچی پرسیده است :

اینکه هدف خود را از گوش دادن شرح دهید چه کمکی می کند؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید