کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 7
  • کاربران : 23
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/04/05 بازدید : 98

کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

مجتبی رستمی مجتبی رستمی پرسیده است :

کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید