کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

  • پرسش ها : 530
  • جوابک ها : 530
  • نظرات : 6
  • کاربران : 21
  • امتیازات : 1322
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/04/05 بازدید : 20

کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

مجتبی رستمی مجتبی رستمی پرسیده است :

کارآفرینان چگونه با سرمایه گذاری به جامعه خدمت می کنند؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید