چگونه شغلتان بر زندگی خانوادگی تان تاثیر می گذارد؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 7
  • کاربران : 24
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/04/05 بازدید : 163

چگونه شغلتان بر زندگی خانوادگی تان تاثیر می گذارد؟

amin vatanpour amin vatanpour پرسیده است :

چگونه شغلتان بر زندگی خانوادگی تان تاثیر می گذارد؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید