چطورنیازبه موفقیت باعث جسارت کارآفرین می شود؟

  • پرسش ها : 318
  • جوابک ها : 318
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 409
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/07/29 بازدید : 135

چطورنیازبه موفقیت باعث جسارت کارآفرین می شود؟

محمد  مسعودیان محمد مسعودیان پرسیده است :

چه جوری نیاز به موفقیت باعث جسارت کارآفرین میشه؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید