دلیل پنجم پرورش ایده کسب و کار چیست؟

  • پرسش ها : 606
  • جوابک ها : 606
  • نظرات : 6
  • کاربران : 22
  • امتیازات : 1668
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1397/06/14 بازدید : 94

دلیل پنجم پرورش ایده کسب و کار چیست؟

مهدی سلمانی مهدی سلمانی پرسیده است :

دلیل پنجم پرورش ایده کسب و کار چیست؟

فیلم جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :
ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید