سرمایه انسانی چیست؟

  • پرسش ها : 117
  • جوابک ها : 117
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 281
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/07/29 بازدید : 76

سرمایه انسانی چیست؟

حمید پژم حمید پژم پرسیده است :

لطفا کمی در موردنقش سرمایه انسانی توضیح دهید؟

صدای جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :

ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید