کلان داده ها چه استفاده ای برای کسب وکارهای نو پا دارند؟

  • پرسش ها : 294
  • جوابک ها : 294
  • نظرات : 9
  • کاربران : 18
  • امتیازات : 303
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/07/29 بازدید : 86

کلان داده ها چه استفاده ای برای کسب وکارهای نو پا دارند؟

معصومه نخعی معصومه نخعی پرسیده است :

کسب وکارهای نوپاوکوچک بایدباکلان داده ها چه بکنند؟

صدای جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :

ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید