چطور مثل استیو جابزبه توهین ها واکنش نشان دهیم؟

  • پرسش ها : 501
  • جوابک ها : 501
  • نظرات : 9
  • کاربران : 20
  • امتیازات : 1196
موضوع : کارآفرینی ثبت جوابک : 1396/07/29 بازدید : 138

چطور مثل استیو جابزبه توهین ها واکنش نشان دهیم؟

مهشید صنعتگران مهشید صنعتگران پرسیده است :

باتوهین های اینترنتی وفضای مجازی درکسب وکارمان چه بکنیم؟

صدای جوابک برای این پرسش مشاهده رزومه
علی میرکمالی علی میرکمالی پاسخ داده است :

ارسال دیدگاه برای این جوابک 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد یا عضو شوید