5 نکته برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار

5 نکته برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار


1. از چیزی که به ذهنتان می آید یک یا دو صفحه بنویسید

چه میشود اگر (در عوض اینکه هر روز صبح بلند شده و لغات را برای دست یافتن به سهم روزانه ی خود در نوشتن کنار هم قرار دهید) فقط برای گرم کردن ماهیچه های ذهن خود یک یا دو صفحه از جریان تفکرات هوشیارانه خودتان بنویسید؟
Oliver Burkeman، یک مقاله نویس مشهور برای گاردین و نویسنده ی «پادزهر: خوشحالی برای افرادی که نمیتوانند افکار مثبت داشته باشند» به من گفت که دقیقاً همینکار را کرده است.

هر روز، قبل از شروع به نوشتن روزانه ی خود، بدون توقف وقتی را صرف نوشتن یک صفحه و نیم درباره ی چیزی که به ذهنش میآید میکرد. این یک روش است که او از نویسنده و خالق جولیا کامرون گرفته بود که او (جولیا کامرون) این روش را «صفحات صبحگانه» مینامید.


2. زمان نوشتن برنامه

جیسون فوکس ، رمان نویس فیلم هیجانی جوانا پن است. او روزهایی در تقویم خود را علامت میزد و به داستان نوشتن می پرداخت؛ در برنامه ی خود روزهایی را  برای نوشتن مضامین غیر داستانی مانند پستهای بلاگ و فصل های کتاب خود قرار میداد تا روزهایی که نیاز به کنترل کارهای بیشمار بازاریابی داشت را انجام دهد. 


3. نوشته ی خود را به قسمتهای کوچکتر بشکنید

از Shane Snow، موسس Contently و نویسنده ی «Smartcuts سوال شد که : چگونه هکرها، نوآوران و آیکونها ،با سرعت بیشتری به سمت موفقیت می روند؟»در پاسخ بیان کرده است که: نوشته های خود به قسمتهای کوچک و قطعات قابل هضم میشکنند. او میگوید نتیجه ی روانی که یک نویسنده میتواند از قطعات کوچکتر یک پروژه ی بزرگ بگیرد، انگیزه مورد نیاز برای حرکت به جلو را فراهم میکند. 


1. از چیزی که به ذهنتان می آید یک یا دو صفحه بنویسید

چه میشود اگر (در عوض اینکه هر روز صبح بلند شده و لغات را برای دست یافتن به سهم روزانه ی خود در نوشتن کنار هم قرار دهید) فقط برای گرم کردن ماهیچه های ذهن خود یک یا دو صفحه از جریان تفکرات هوشیارانه خودتان بنویسید؟
Oliver Burkeman، یک مقاله نویس مشهور برای گاردین و نویسنده ی «پادزهر: خوشحالی برای افرادی که نمیتوانند افکار مثبت داشته باشند» به من گفت که دقیقاً همینکار را کرده است.

هر روز، قبل از شروع به نوشتن روزانه ی خود، بدون توقف وقتی را صرف نوشتن یک صفحه و نیم درباره ی چیزی که به ذهنش میآید میکرد. این یک روش است که او از نویسنده و خالق جولیا کامرون گرفته بود که او (جولیا کامرون) این روش را «صفحات صبحگانه» مینامید.


2. زمان نوشتن برنامه

جیسون فوکس ، رمان نویس فیلم هیجانی جوانا پن است. او روزهایی در تقویم خود را علامت میزد و به داستان نوشتن می پرداخت؛ در برنامه ی خود روزهایی را  برای نوشتن مضامین غیر داستانی مانند پستهای بلاگ و فصل های کتاب خود قرار میداد تا روزهایی که نیاز به کنترل کارهای بیشمار بازاریابی داشت را انجام دهد. 


3. نوشته ی خود را به قسمتهای کوچکتر بشکنید

از Shane Snow، موسس Contently و نویسنده ی «Smartcuts سوال شد که : چگونه هکرها، نوآوران و آیکونها ،با سرعت بیشتری به سمت موفقیت می روند؟»در پاسخ بیان کرده است که: نوشته های خود به قسمتهای کوچک و قطعات قابل هضم میشکنند. او میگوید نتیجه ی روانی که یک نویسنده میتواند از قطعات کوچکتر یک پروژه ی بزرگ بگیرد، انگیزه مورد نیاز برای حرکت به جلو را فراهم میکند. 

انتشار : 08 فروردین 1396

دیدگاه ها

دیدگاه کاربران

    هیچ دیدگاهی در حال حاضر ثبت نشده است.