آرشیو جوابک ها

 • پرسش ها : 419
 • جوابک ها : 419
 • نظرات : 9
 • کاربران : 18
 • امتیازات : 837

آرشیو جوابک ها

 • 19مرداد
 • 3امتیاز
 • 174

Licensing چیه؟

انعقاد قرارداد دانش فنی به چی میگن؟

علی میرکمالی کارآفرینی
 • 19مرداد
 • 1امتیاز
 • 275

طرح "کاراد"چی هست؟

طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ه...

علی میرکمالی کارآفرینی
 • 19مرداد
 • 3امتیاز
 • 193

ژوزف شومپیتر کیه؟

لطفا بگین که "ژوزف شومپیتر " کی ...

علی میرکمالی کارآفرینی