آرشیو جوابک ها

 • پرسش ها : 501
 • جوابک ها : 501
 • نظرات : 9
 • کاربران : 20
 • امتیازات : 1196

آرشیو جوابک ها

 • 19مرداد
 • 3امتیاز
 • 150

طراحی صنعتی چیست؟

لطفا به من بگوئید منظور از طراحی...

علی میرکمالی کارآفرینی
 • 16مرداد
 • 2امتیاز
 • 159

بیکاری پنهان چیه؟

این روزها خیلی صحبت از بیکاری پن...

علی میرکمالی کارآفرینی